Ürün Hizmet Tanımı

             İşletmelerin ihtiyaçlarına uygun yazılmış programlar, firma ve şahsı tanıtan özel web siteleridir.

                        Ürün/Hizmet Fiyatının Nasıl Oluşturulduğu

            Ürün, var olan müşteriler ve yeni müşteri potansiyeli olacak firma ihtiyaçları araştırılıp tasarlanır ve kodlanır. Yazılımın araştırılması, tasarlanması , kodlanması, kodlanma zamanları, projede çalışan sayısı, ihtiyaçları toplanır ve ürün fiyatı belirlenir.

                       Üretim/Hizmet Sunum Sürecinin Aşamaları

         Araştırma-işletme sektörlerini belirleme – belirlenen işletme alanlarına göre web siteleri ve program yazma- işletmelerle görüşerek web sitelerinin ve programların sağladığı personel zaman tasarruf ayrı olma avantajlarını açıklamak